Yhtiön taloudellinen asema ja toiminnan tunnusluvut

Hanselin puitejärjestelyillä tehtiin yhteishankintoja vuonna 2015 yhteensä 697 miljoonalla eurolla (715 miljoonaa vuonna 2014). Edelliseen vuoteen verrattuna laskua oli 18 M€ eli kolme prosenttia. Euromääräisesti kasvua edelliseen vuoteen verrattuna tuli erityisesti konesalipalvelut ja laitteet, toimitilapalvelut ja IT-asiantuntijapalvelut -kategorioissa. Laskua edelliseen vuoteen verrattuna taas oli IT-laitteissa, talous- ja rahoituspalveluissa sekä energiassa.

Yhtiön liikevaihto vuonna 2015 oli yhteensä 9,1 miljoonaa euroa (9,3 miljoonaa euroa vuonna 2014). Liikevaihto muodostui puitesopimusmyynnin palvelumaksuista 7,6 miljoonaa euroa (8,5 miljoonaa euroa vuonna 2014), hankintojen asiantuntijapalveluista 1 131 tuhatta euroa (671 tuhatta euroa vuonna 2014) ja muista käyttömaksuista ja tuotoista yhteensä 318 tuhatta euroa (89 tuhatta euroa vuonna 2014). Tilikauden tulos vuonna 2015 oli 367 tuhatta euroa (235 tuhatta euroa vuonna 2014). Yhtiön taloudellinen asema on vahva.

Liiketoiminnan taloudelliset tunnusluvut

2015 2014 2013 2012 2011
Yhteishankinnat, t€ 696 575 714 584 694 990 686 976 675 558
Liikevaihto, t€ 9 072 9 268 8 679 8 468 8 263
Liikevoitto, t€ 388 239 173 589 918
ja sen osuus liikevaihdosta, % 4,3 2,6 2,0 7,0 11,1
Tilikauden voitto, t€ 367 235 195 602 850
Taseen loppusumma, t€ 19 981 17 402 17 073 16 677 17 494
Oma pääoma, t€ 15 651 15 284 15 048 14 853 14 251
Omavaraisuusaste, % 78,3 87,8 88,1 89,1 87,5
Henkilöstö tilikauden lopussa (aktiivinen työpanos), HTV 74 77 73 71 66