Vuoden 2016 näkymät ja tavoitteet

Vuoden 2016 yhteishankintojen odotetaan kasvavan vuoteen 2015 verrattuna. Yhteishankintojen kasvu ja toiminnan tehostaminen ovat mahdollistaneet palvelumaksuprosentin alentamisen useissa puitejärjestelyissä. Keskimääräinen palvelumaksuprosentti tulee laskemaan edelleen. Hyöty alenevasta palvelumaksusta menee asiakkaille alhaisempien hintojen muodossa. Hankintojen asiantuntijapalveluiden liikevaihdon odotetaan edelleen kasvavan, mutta aikaisempaa maltillisemmin. Hanselin taloudellisen aseman uskotaan säilyvän vakaana.

Muutokset Suomen hallintorakenteessa voivat tulevaisuudessa vaikuttaa merkittävästi Hanselin toimintaan. Mikäli tuleva maakuntahallinto voi olla Hanselin asiakas, kasvattaisi se merkittävästi yhtiön liiketoimintaa ja lisäisi yhteiskunnan säästöjä. Mikäli Hanselia taas ei hyödynnetä, yhtiön liiketoiminta pienenee jonkin verran, sillä osa valtionhallinnosta on suunniteltu siirrettävän maakuntahallintoon. Hanselin hallitus suhtautuu myönteisesti mahdollisuuteen palvella myös tulevaa maakuntahallintoa.

Yhtiössä on ryhdytty valmistelemaan seuraavaa strategiaa, joka ulottuu aina vuoteen 2020 saakka. Uudessa strategiassa painopisteitä tulevat olemaan asiakaskeskeisyys, digitalisaation hyödyntäminen, tiedolla johtaminen, innovaatiot ja osaamisen kehittäminen.