Puitejärjestelyt yhtiön palveluina

Hansel kilpailutti vuoden 2015 aikana 22 puitejärjestelyä (19 vuonna 2014). Puitejärjestelyihin liittyvät osa-alueet huomioiden kilpailutuksia tehtiin yhteensä 33 (47 vuonna 2014). Hanselilla oli vuoden lopussa yhteensä 78 puitejärjestelyä (76 puitejärjestelyä 31.12.2014) ja osa-alueet mukaan lukien kilpailutettuja kokonaisuuksia oli yhteensä 200 (185 vuonna 2014). Hanselilla oli vuoden 2015 lopussa yhteensä 383 sopimustoimittajaa (383 vuonna 2014).

Hanselin suurin puitejärjestely oli Sähkö, jonka hankinta-arvo oli 76 miljoonaa euroa (81 miljoonaa euroa vuonna 2014). Toiseksi suurin puitejärjestely oli Työterveyshuollon palvelut päätyen 60 miljoonan euron arvoon (61 miljoonaa euroa vuonna 2014) ja kolmanneksi suurin puitejärjestely oli IT-konsultointi 47 miljoonan euron volyymillä (40 miljoonaa euroa vuonna 2014).

Euromääräisesti laskettuna Hanselin puitejärjestelyjä hyödynsivät eniten valtiovarainministeriön, puolustusministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön, sisäministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalat. Puitejärjestelyjen käyttöä edistetään pääasiallisesti markkinointiviestinnän keinoin. Asiakkaille tarjotaan henkilökohtaisen palvelun lisäksi monipuolisia sähköisiä palveluja. Hansel järjestää vuosittain asiakas- ja toimittajatapahtumia, joiden tavoitteena on myynnin edistäminen ja kokemusten vaihto puitejärjestelyihin liittyen.