Tuloslaskelma

1.1.–31.12.2015 1.1.–31.12.2014
Liikevaihto 9 072 394,08 9 268 028,11
Liiketoiminnan muut tuotot 96 283,63 62 931,28
Henkilöstökulut –6 201 296,76 –6 312 200,32
Poistot ja arvonalentumiset –39 610,73 –48 155,45
Liiketoiminnan muut kulut –2 540 254,07 –2 731 875,84
Liikevoitto (-tappio) 387 516,15 238 727,78
Rahoitustuotot ja -kulut 62 602,24 56 380,48
Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä 450 118,39 295 108,26
Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 450 118,39 295 108,26
Tuloverot –83 135,29 –59 855,52
Tilikauden voitto (tappio) 366 983,10 235 252,74