Avainluvut

Yhteishankinnat toimialoittain

Tuhatta euroa 2015 2014 2013 2012 2011 Muutos 14/15
Hankintasektori Kategoria
Tietohallinnon hankinnat IT-asiantuntijapalvelut 48 629 41 751 33 411 28 201 30 784 16 %
IT-laitteet 44 650 65 562 62 745 63 674 56 328 –32 %
Konesalipalvelut ja -laitteet 26 748 14 479 8 130 8 978 12 798 85 %
Ohjelmistot 29 728 29 810 27 834 27 410 22 452 0 %
Tietoliikenne 39 688 43 488 41 262 41 544 37 767 –9 %
Turvallisuustekniikka 12 937 13 613 7 573 7 404 13 423 –5 %
Yhteensä 202 381 208 703 180 954 177 211 173 551 –3 %
Hallinnon palveluhankinnat Asiantuntijapalvelut 23 101 17 883 17 051 14 801 13 311 29 %
Henkilöstö- ja terveyspalvelut 69 751 70 114 72 030 68 521 61 745 –1 %
Majoitus- ja kokouspalvelut 23 946 25 755 25 176 24 690 23 884 –7 %
Matkustuspalvelut 52 630 53 184 53 608 48 814 48 915 –1 %
Talous- ja rahoituspalvelut 36 261 45 759 47 152 38 832 31 266 –21 %
Yhteensä 205 689 212 695 215 017 195 658 179 121 –3 %
Materiaalihankinnat ja tekniset palveluhankinnat Ajoneuvo- ja kuljetuspalvelut 55 501 51 201 50 080 49 394 42 367 8 %
Energia 114 270 123 686 137 460 156 038 176 094 –8 %
Kulutustuotteet ja -tarvikkeet 23 013 25 574 22 692 22 158 21 171 –10 %
Toimistopalvelut 33 486 38 865 42 002 42 058 39 848 –14 %
Toimitilapalvelut 62 236 53 860 46 786 44 459 43 406 16 %
Yhteensä 288 505 293 186 299 019 314 107 322 885 –2 %
Yhteensä 696 575 714 584 694 990 686 976 675 558 –3 %

Yhteishankintojen kehitys

Tuhatta euroa

Puitejärjestelyt top 15

Tuhatta euroa 2015 2014 Osuus Kasvu
Sähkö 76 031 81 415 11 % –7 %
Työterveyshuollon palvelut 60 529 61 138 9 % –1 %
IT-konsultointi 47 377 40 416 7 % 17 %
Toimitilojen käyttäjäpalvelut 33 508 28 798 5 % 16 %
Tietokoneet ja oheislaitteet 32 419 50 932 5 % –36 %
Autot ja taloudellisen ajon koulutus 31 425 26 326 5 % 19 %
Reittilennot 29 942 31 404 4 % –5 %
Microsoft-käyttöoikeuksien jakelupalvelut 29 000 28 517 4 % 2 %
Toimistokalusteet 28 728 25 062 4 % 15 %
Polttonesteet 27 344 30 497 4 % –10 %
Laitteiden leasingpalvelut 23 115 33 641 3 % –31 %
Kotimaan majoitus- ja kokouspalvelut 21 597 23 116 3 % –7 %
Konesali- ja kapasiteettipalvelut 17 716 6 541 3 % 171 %
Toimisto- ja atk-tarvikkeet 15 292 15 860 2 % –4 %
Puheratkaisut 15 235 18 611 2 % –18 %
Muut yhteensä 207 318 212 310 30 % –2 %
Yhteensä 696 575 714 584 100 % –3 %

Yhteishankinnat hallinnonaloittain

Tuhatta euroa 2015 2014 Osuus Kasvu
Valtiovarainministeriön hallinnonala 113 484 103 360 16 % 10 %
Puolustusministeriön hallinnonala 111 196 124 077 16 % –10 %
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 98 582 101 746 14 % –3 %
Sisäministeriön hallinnonala 77 414 68 406 11 % 13 %
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 71 538 81 965 10 % –13 %
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 55 403 60 891 8 % –9 %
Valtioneuvosto 36 455 34 855 5 % 5 %
Oikeusministeriön hallinnonala 36 272 38 525 5 % –6 %
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 36 239 34 629 5 % 5 %
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 20 650 30 456 3 % –32 %
Eduskunta 12 925 11 705 2 % 10 %
Ulkoasiainministeriön hallinnonala 10 092 10 737 1 % –6 %
Ympäristöministeriön hallinnonala 5 468 5 177 1 % 6 %
Euroopan unionin erillisvirastot 2 507 2 029 0 % 24 %
Tasavallan presidentin kanslia 855 1 103 0 % –23 %
Hallinnonaloille kohdistamaton 7 497 4 921 1 % 52 %
Yhteensä 696 575 714 584 100 % –3 %

Kulujen kehitys

Tuhatta euroa