Vastuullisuuden olennaisuusarvio

Vastuullisuustyön perustan muodostaa olennaisuusarvio. Hanselin toiminnan keskeiset vastuullisuusasiat esitetään alla olevassa matriisissa.

Useat asiakokonaisuudet vaikuttavat olennaisuusarvion sisältöön. Määrittelytyössä on huomioitu yhtiön arvot, toimintaympäristön trendit sekä yhtiön strategia ja niistä seuraavat toimenpiteet. Myös valtion julkaisemat Hanselia koskevat ohjeet ja periaatepäätökset ovat vaikuttaneet olennaisuusarvion sisältöön. Asiakas- ja toimittajatyytyväisyystutkimusten tulokset, vastuullisuusryhmän laatimat selvitykset, asiakas- ja toimittajapalautteet sekä henkilökunnan työtyytyväisyystutkimusten tulokset on myös huomioitu.

Olennaisuusmatriisia päivitettiin ja selkeytettiin syksyllä 2015. Uudessa matriisissa korostetaan tehokkaan hankintaprosessin merkitystä, lisäksi sujuvan ja vaivattoman palvelun tarjoaminen on noussut entistä tärkeämpään rooliin. Matriisia päivitettiin Hanselin toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten johdosta. Muutokset käsiteltiin vastuullisuusryhmässä ja hyväksyttiin johtoryhmän toimesta.

Olennaisuusmatriisissa esitetyt kokonaisuudet on yhdistetty tunnistettuihin trendeihin värikoodien kautta. Hanselin toimintaan liittyvien megatrendien lisäksi kuvaan on merkitty ne asiat, jotka liittyvät Hanseliin vastuullisena työnantajana. Olennaisuusmäärittely ja yhtiön toimintaan vaikuttavat megatrendit määrittelevät vastuullisuusraportissa käsiteltävät asiat.

Vastuullisuuden olennaisuusmatriisi 2015

Saat lisätietoa keskeisistä vastuullisuusasioista klikkaamalla matriisin symboleita


Olennaiset vastuullisuuteen liittyvät tunnusluvut

Olennaisuusmatriisin kokonaisuudet ja niihin liittyvät strategiset tavoitteet Mittari (Tunnusluku) 2015 2014 2013 2012 2011
Vastuullinen työnantaja
Tavoitteena on olla kannustava ja innostava työyhteisö sekä arvostettu, vastuullinen työnantaja Henkilöstötyytyväisyys (1–5) 3,8 3,7 3,6
Henkilöstön keskimääräinen vaihtuvuus, % 12,5 13,1 14,6 14,1 13,0
Tavoitteena on kasvattaa ja monipuolistaa yhtiön osaamispääomaa Hansel-Akatemia Käynnissä Käynnissä
Koulutuspäivät koskien koko henkilökuntaa 5 5 4 5 5
Monimutkaistuva maailma
Sujuva ja vaivaton palvelu asiakkaille ja toimittajille Toimittaja- ja asiakas­tyytyväisyyskysely (1–5) As. 3,83 As. 3,87 As. 3,84 As. 3,66 As. 3,65
Toim. 3,81 Toim. 3,88 Toim. 3,75 Toim. 3,67
Hankintojen asiantuntijapalveluiden merkittävä lisäys Määrä, t€ 1 131 671 368 173  –
Teknologian hyödyntäminen
Sähköisen kilpailutusratkaisun käyttöönotto kaikissa puitekilpailutuksissa vuoteen 2017 mennessä ja käyttöaste Käyttöönotto ja käyttöaste Käyttöönotto suoritettu Hanselissa
Vastuulliset hankinnat ja markkinoiden toimivuus
Tavoitteena on olla vastuullisten hankintojen edelläkävijä Keskimääräinen palvelumaksu-% 1,09 1,19 1,19 1,21 1,20
Yhteishankinnat, joissa on huomioitu ympäristönäkökohdat, % 79 78 75 72 71
Nolla korruptiotapausta Ei korruptio-tapauksia Ei korruptio-tapauksia Ei korruptio-tapauksia Ei korruptio-tapauksia Ei korruptio-tapauksia
Arvio säästöistä, M€ 241 247 240 238 234
Hankintatoimen kehittäminen HANKO-hanke valmis 31.1.2016 mennessä Hanke käynnissä Hanke käynnissä Taustatyö tehty