Vastuullisuuden johtaminen ja saavutukset 2015

Vastuullisuusnäkökohtien huomioiminen yhteishankinnoissa on koko ajan tulossa tärkeämmäksi. Hanselin vastuullisuustyötä johdetaan yhtiön normaalin johtamisjärjestelmän kautta.

Vastuullisuus huomioidaan laajasti yhtiön toiminnassa valtion laatimien periaatepäätösten ja linjausten mukaisella tavalla niin ympäristövastuullisuuden kuin sosiaalisen ja taloudellisen vastuullisuuden osalta.

Hansel valvoo säännöllisesti sopimustoimittajien kykyä suoriutua tehtävistään valtionhallinnon hankintojen toteuttajana, ja olemme sitoutuneita harmaan talouden torjuntaan.


Vastuullisuusryhmällä on merkittävä rooli

Hanselissa tapahtuvan vastuullisuustyön osalta keskeisessä roolissa on säännöllisesti kokoontuva vastuullisuusryhmä, joka koostuu asiantuntijoista organisaation eri toiminnoista. Ryhmään kuuluu kahdeksan henkilöä, joista kolme on Hanselin johtoryhmän jäseniä.

Vastuullisuusryhmä kehittää ja jalkauttaa vastuullisuuteen liittyviä asioita sekä tiedottaa niistä. Ryhmän jäsenet osallistuvat sidosryhmien tilaisuuksiin ja koulutuksiin, joissa käsitellään vastuullisuuteen liittyviä kysymyksiä.

Vastuullisuusryhmän jäsenet ovat myös tehneet yhteistyötä muiden Pohjoismaiden hankintayksiköiden vastuullisuusasiantuntijoiden kanssa. Yhteistyön tavoitteena on tiedon jakaminen ja best practises -tyyppinen oppiminen.

Lisäksi vastuullisuusryhmän jäsenet ovat luennoineet Hanselin vastuullisuustyöstä esimerkiksi asiakasorganisaatioiden tapahtumissa.