Toimintaan vaikuttavat trendit

Vastuullisuusryhmä määritteli Hanselin toimintaan vaikuttavat trendit vuoden 2013 aikana. Määrittelytyössä käsiteltiin globaalit megatrendit, joista tunnistettiin erityisesti Hanselin toimintaan vaikuttavat megatrendit. Trendejä tarkasteltiin uudelleen vuoden 2015 aikana. Tuolloin todettiin, että aiemmin tunnistetut megatrendit ja yhtiötasoiset trendit ovat yhä ajankohtaisia.

Hanselin toiminnan kannalta olennaiset megatrendit liittyvät maailmantalouden kehittymiseen, kestävään kulutukseen ja kuluttajan aseman muuttumiseen. Viimeksi mainitulla megatrendillä tarkoitetaan ennen kaikkea asiakkaan roolin vahvistumista, jolloin yritysten on pystyttävä tarjoamaan asiakkaille helppokäyttöisiä ja hyvin toimivia ratkaisuja. Toimintaan vaikuttavat lisäksi erilaiset teknologialähtöiset trendit, erityisesti yhteiskunnan voimakas digitalisoituminen.

Megatrendien tunnistamisen jälkeen määriteltiin trendit, jotka vaikuttavat Hanselin toimintaan käytännön tasolla.

Megatrendit