Vastuullisuusnäkökohdat ohjaavat elintarvike- ja non-food-hankintoja

Elintarvikkeiden ja non-food-tuotteiden puitejärjestely korvaa vaiheittain Suurtalouksien kulutustuotteet 2011 ja Elintarvikkeet 2012–2016 -puitejärjestelyt. Uusi puitejärjestely on voimassa 2015–2020.

Puitejärjestelyn kautta hankittavia tuotteita varten tarjotaan yksi kanava, logistisesti tehokas ja toimitusvarma toimintamalli sekä kokonaiskustannuksiltaan edulliset logistiikka- ja tukipalvelut.

Puitejärjestelyn tuotteet ovat laadukkaita, kustannuksiltaan edullisia, toimintavarmoja ja käyttäjäystävällisiä. Elintarvikkeiden täytyy olla turvallisia ja niillä tulee olla riittävästi käyttöaikaa asiakkaan tarpeisiin nähden. Esimerkiksi WHO:n tavoitteet suolamäärän puolittamisesta tulevan vuosikymmenen aikana heijastuvat tuotevalikoimiin sopimuskauden aikana.

Vastuullisuutta eri tuote- ja palveluryhmissä

Asiakkaat voivat määritellä kestäviä ympäristö- ja energiaratkaisuja, lähiruokaa ja luomua koskevat vaatimukset valtioneuvoston periaatepäätösten pohjalta. Periaatepäätökset antavat suuntaviivoja muun muassa ruokahävikin vähentämisestä ja energiatehokkuuden parantamisesta.

Puitejärjestelyn tuotteilla voi olla myös pakollisia ympäristövaatimuksia. Erilaiset ympäristömerkit, kuten EU-kukkamerkki ja Joutsenmerkki, ovat käytännöllisiä kriteereitä tuotevertailussa. Ympäristönäkökohdat voidaan ottaa huomioon myös tuotteisiin liittyvissä palveluissa; esimerkiksi kuljetusten tuottamat CO2-päästöt tulee minimoida ja kuljetusreitit optimoida.

Valtioneuvoston periaatepäätösten ja pakollisten ympäristövaatimusten lisäksi vastuullisuus sisältää myös sosiaalisia näkökohtia, esimerkkeinä reilun kaupan ja eettisen kalastuksen säännöt. Toimittajien vastuulla on huolehtia, että tuotteiden tuotantoketjussa on noudatettu vastuullisuuden periaatteita.