Matkustamisen vastuulliset ja kestävät valinnat

Matkustus-, majoitus- ja kokouspalveluiden puitejärjestelyt tarjoavat laajan kattauksen palveluja matkahallinnon hankintatarpeisiin. Kymmenen eri puitejärjestelyn kautta Hanselin asiakkaat voivat hankkia matkustuspalveluja lentomatkoista kokouspaketteihin ja matkatoimistopalveluihin.

Virastokohtaiset matkustusohjeet sekä valtion matkustussääntö ja -strategia ohjaavat matkustuspalvelujen hankintaa.

Valtion matkahallinnon tehtävänä on tukea virastojen ydintoimintaa ja mahdollistaa kokonaistaloudellinen, turvallinen ja ympäristövastuullinen matkustaminen.

Virkamatkustuksen hankinnoille on tyypillistä, että varaukset voi tehdä sopimushinnalla monesta eri kanavasta. Asiakas pääsee parhaisiin tuloksiin hyödyntämällä sopimusmatkatoimistoa ja maksamisratkaisua. Lisäksi puitejärjestelyiden käyttäminen varmistaa hankintalain noudattamisen.

Ympäristönäkökohdat esillä

Hansel on kilpailuttanut matkustus-, majoitus- ja kokouspalvelut keskitetysti, ja palveluntuottajille on asetettu myös ympäristövastuullisuuden huomioivia vaatimuksia. Kriteereinä ovat muun muassa matkustusvälineiden päästöt, materiaalien kierrätys sekä muut kestävää kehitystä tukevat toimintatavat.

Matkustusstrategian mukaisesti ympäristökuormitusta vähennetään esimerkiksi arvioimalla matkustustarvetta kriittisesti, kiinnittämällä huomiota matkustustavan valintaan sekä lisäämällä sellaisten teknisten ratkaisujen käyttöä, jotka vähentävät matkustustarvetta.