Henkilöstövuokraus nostaa esiin sosiaalisen vastuun

Henkilöstövuokraus 2015–2019 -puitejärjestelyn avulla Hanselin asiakkaat voivat hankkia henkilöstöä tehtäviin, joissa toimivien ei tarvitse käyttää julkista valtaa, kuten esimerkiksi toimisto-, taloushallinto-, ICT- sekä ravintolapalvelujen alat.

Vuokratyövoiman kilpailuttaminen vaatii perehtyneisyyttä alan erityispiirteiden tuntemukseen, jotta kilpailutuksen lopputulos ei ole sosiaalisen vastuun näkökulmasta huono.

Hanselin kokemuksen mukaan vuokratyövoiman tuottavuutta lisäävä vaikutus valtionhallinnossa syntyy joustavuudesta ja sopeutumiskyvystä, ei vuokrahenkilöstön etujen karsimisesta. Vuokratyövoiman kilpailutuksissa on huomioitu sosiaalinen vastuu ja vuokratyöntekijän asema aikaisempaa enemmän.

Puitesopimuksessa vuokratyöntekijöiden sopimuspalkat ovat vähintään työehtosopimusten mukaiset. Kerroinhinnoittelu tarjoaa asiakkaalle läpinäkyvyyden vuokratyöntekijän bruttopalkkaan. Hinnoittelumalli vähentää myös kannustetta polkea vuokratyöntekijöiden palkkoja.

Henkilöstöetujen osalta kaikille yli neljän kuukauden työsuhteissa oleville vuokratyöntekijöille kuuluu lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi yleislääkäritasoinen sairaanhoito. Asiakkaalla on myös mahdollista tarjota samoja henkilöstöetuja kuin omalle henkilöstölleen mm. liikunta- ja lounassetelien muodossa läpilaskutuksella, ilman sopimustoimittajan katetta.