Hanselin ympäristötunnus

Valtioneuvoston periaatepäätös kestävien ympäristö- ja energiaratkaisujen edistämisestä julkisissa hankinnoissa edellyttää, että kaikissa julkisissa hankinnoissa otetaan ympäristönäkökohta huomioon.

Hanselissa kilpailutusta suunnitellessa projektiryhmä selvittää, onko kilpailutuksessa mahdollista huomioida ympäristönäkökohtia. Jos kilpailutuksessa ei ole mahdollista huomioida ympäristönäkökohtaa tai on vain yksi mahdollinen huomioitava asia, tämä dokumentoidaan yhtiön sisäisen ohjeen mukaisesti.

Mikäli puitejärjestelyssä on pystytty huomioimaan ympäristönäkökohdat kahden tai useamman Hanselin asettaman kriteerin osalta, sille myönnetään Hanselin oma ympäristötunnus. Vuoden 2015 lopussa 78:sta voimassa olevasta puitejärjestelystä 58 oli sellaisia, joissa ympäristönäkökohdat oli huomioitu (74 prosenttia).

Ympäristönäkökulmien huomioiminen ei aina ole mahdollista hankinnan kohteen luonteen vuoksi. Esimerkiksi organisaation ja henkilöstön kehittämispalvelujen ja muiden vastaavien asiantuntijapalvelujen puitejärjestelyissä ympäristönäkökulmien huomioiminen on usein vaikeaa.

Hanselin puitejärjestelyissä ympäristönäkökulmat on huomioitu:

  • 1 hankintatarpeen määrittelyssä tai
  • 2 hankinnan kohteen vaatimusmäärittelyssä tai
  • 3 soveltuvuusvaatimuksissa tai
  • 4 vertailukriteerinä tai
  • 5 sopimusehdoissa.

Tietohallinnon hankinnat

IT-asiantuntijapalvelut
Tietotekniikan koulutuspalvelut 2014–2018 1 2 3 5
IT-konsultointi 2015–2019 3 5
IT-laitteet
Verkkotulostimet ja niihin liittyvät palvelut 2012–2016 2 3 4 5
Monitoimilaitteet ja niihin liittyvät palvelut 2012–2016 2 3 4 5
Kulutuselektroniikan AV-laitteet 2013–2015 2 3 5
Tietokoneet toimisto- ja liikkuvaan käyttöön (PC/Windows) 2014–2016 2 3 5
Tietokoneet toimisto- ja liikkuvaan käyttöön (iOS/OS X) 2014–2016 2 3 5
Ruggeroidut tietokoneet vaativiin ympäristöolosuhteisiin 2014–2016 2 3 5
Tietoturvalaitteet 2015–2017 2 3 5
Tulostuksen hallintapalvelut 2015–2019 2 3 5
Konesalipalvelut ja -laitteet
Konesali- ja kapasiteettipalvelut 2013–2019 1 3 4 5
Palvelimet ja niihin liittyvät palvelut 2013–2015 2 3 4 5
Konesaliverkon laitteet 2015–2017 2 3 5
Tallennus- ja varmistuslaitteet palveluineen 2015–2017 2 3 5
Ohjelmistot
Microsoft-käyttöoikeuksien jakelupalvelut 2012–2016 1 3
Sähköinen kilpailutusratkaisu 2015–2023 1 3
Tietoliikenne
Videoneuvottelupalvelut 2010 1 2 3 5
Tietoliikennepalvelut 2014–2018 1 2 4
Lähiverkon laitteet (LAN ja WLAN) 2015–2017 2 3 5
Laajaverkon laitteet (WAN) 2015–2017 2 3 5
Mobiilipäätelaitteet palveluineen 2015–2017 1 2 3 5
Turvallisuustekniikka
Turvallisuustekniikka 2012–2016: järjestelmät ja laitteet 2 3 5

 

Hallinnon palveluhankinnat

Asiantuntijapalvelut
Johdon konsultointipalvelut 2013–2017 3 5
Henkilöstö- ja terveyspalvelut
Työterveyshuollon palvelut 2013–2018 3 4 5
Majoitus- ja kokouspalvelut
Kotimaan majoituspalvelut 2015–2016 2 3 4
Kotimaan kokouspalvelut 2015–2017 2 3 4
Brysselin majoituspalvelut 2015–2016 2 3 5
Laivamatkustuspalvelut 2015–2018 3 5
Matkustuspalvelut
Junamatkustuspalvelut 2011 1 5
Matkatoimistopalvelut 2012 3 5
Talous- ja rahoituspalvelut
Maksamisratkaisu 2013–2017 1 3
Leasingpalvelut 2013–2017 2 3
Autojen leasingpalvelut 2013–2017 2 3

 

Materiaalihankinnat ja tekniset palveluhankinnat

Ajoneuvo- ja kuljetuspalvelut
Muuttokuljetuspalvelut 2012 2 3 5
Autonvuokraus- ja minileasingpalvelut 2013–2017 2 3 5
Kevyet ajoneuvot ja perävaunut 2013–2017 2 3 5
Autot ja taloudellisen ajon koulutus 2013–2017 1 2 3 4 5
Tilausajopalvelut 2014–2018 2 3 5
Työkoneet 2014–2018 2 3 5
Energia
Kaasut 2013–2017 3 5
Polttonesteet 2013–2017 2 3 5
Sähkö 2013–2017 2 3
Polttoainehankinnat ammattiliikenneasemilta 2014–2018 2 5
Polttoainehankinnat henkilöliikenneasemilta 2014–2018 2 5
Kulutustuotteet ja -tarvikkeet
Elintarvikkeet 2012–2016 1 2 3 5
Työkalut ja tarvikkeet 2015–2019 2 3 5
Sähkö- ja LVI-tarvikkeet 2015–2019 2 3 5
Elintarvikkeet ja non-food-tuotteet 2015–2020 1 2 3 4 5
Toimistopalvelut
Toimisto- ja atk-tarvikkeet 2012–2016 2 3 4 5
Painatuspalvelut 2014–2018 1 2 3
Kotimaisen kirjallisuuden välityspalvelut 2014–2018 2 3 4 5
Vieraskielisen kirjallisuuden välityspalvelut 2014–2018 2 3 4 5
Kausijulkaisujen välityspalvelut 2015–2019 2 3 5
Toimitilapalvelut
Toimistokalusteet 2013–2018 2 3 5
Siivouspalvelut (Toimitilojen käyttäjäpalvelut) 2014–2017 2 3 5
Ravintolapalvelut (Toimitilojen käyttäjäpalvelut) 2014–2017 2 3 5
Turvallisuuspalvelut (Toimitilojen käyttäjäpalvelut) 2014–2017 3 5
Kokonaispalvelut (Toimitilojen käyttäjäpalvelut) 2014–2017 2 3 5

 

Yhteishankinnat, joissa ympäristönäkökulma huomioitu

Hankintasektori Kategoria Yhteishankinnat 2015, M€ Ympäristö huomioitu 2015, M€ Ympäristö huomioitu 2015, % Ympäristö huomioitu 2014, % Ympäristö huomioitu 2013, %
Tietohallinnon hankinnat IT-asiantuntijapalvelut 49 2 4 1
IT-laitteet 45 44 99 98 90
Konesalipalvelut ja -laitteet 27 27 100 100 100
Ohjelmistot 30 29 98 96 92
Tietoliikenne 40 20 51 47 47
Turvallisuustekniikka 13 9 68 70 60
Yhteensä 202 131 65 66 63
Hallinnon palveluhankinnat Asiantuntijapalvelut 23 8 34 25 4
Henkilöstö- ja terveyspalvelut 70 58 84 32 3
Majoitus- ja kokouspalvelut 24 24 100 100 100
Matkustuspalvelut 53 16 31 90 91
Talous- ja rahoituspalvelut 36 34 94 95 94
Yhteensä 206 141 68 67 56
Materiaalihankinnat
ja tekniset palveluhankinnat
Ajoneuvo- ja kuljetuspalvelut 56 55 100 100 97
Energia 114 114 100 100 100
Kulutustuotteet ja -tarvikkeet 23 21 90 74 76
Toimistopalvelut 33 26 78 78 78
Toimitilapalvelut 62 62 100 100 100
Yhteensä 289 279 97 95 95
Kaikki yhteensä 697 550 79 78 75