Hankintojen asiantuntijapalvelut

Hansel tarjoaa asiakkailleen kilpailuttamiseen ja hankintojen kehittämiseen liittyviä asiantuntijapalveluja. Toimeksiannot voivat liittyä myös hankintoihin liittyviin oikeudellisiin palveluihin. Asiantuntijapalvelujen kysyntä on ollut voimakkaassa kasvussa viime vuosina ja kasvun odotetaan jatkuvan hyvänä.

Hanselin asiantuntijapalveluiden edut


Asiantuntijapalvelujen tavoitteena on tuottaa säästöjä ja tehostaa valtionhallinnon hankintatoimea. Yhtiön asiantuntijat toteuttavat asiakkaille vaativia erilliskilpailutuksia ja tukevat asiakkaiden hankintatoimea.

Hankintojen asiantuntijapalveluja tarjotaan tavara- ja palveluhankinnoissa, joiden osalta Hanselissa on kilpailuttamis- ja sopimuskokemusta sekä toimiala- ja markkinatuntemusta. Erityisasemassa ovat hankinnat, joiden osalta Hanselilla ei ole tarjota puitejärjestelyä. Tyypillisiä toimeksiantoja ovat IT-järjestelmiin, ohjelmistoihin ja palveluihin liittyvät kilpailutukset.

Vuoden 2015 aikana Hansel oli mukana 126 asiakaskohtaisessa hankkeessa, joiden yhteenlaskettu arvo oli 235 miljoonaa euroa. Hankintojen asiantuntijapalveluiden kokonaislaskutus nousi 1,1 miljoonaan euroon.

Jokaisen toteutetun projektin jälkeen kerätään palautetta ja asiakaspalaute on ollut erinomaista. Hankintojen asiantuntijapalveluihin liittyvä asiakastyytyväisyys on 4,4 asteikolla 1–5.

Asiakkaiden avustaminen puitejärjestelyiden sisäisten, kevennettyjen kilpailutusten toteuttamiseksi sekä erikseen laskutettavat palvelut tuotetaan hankintojen tuki -yksikön toimesta.