Case: VITJA yhdistää viranomaiset

Mika_Pasanen
VITJA on laaja viranomaistietojärjestelmä, jonka tavoitteena on tehostaa viranomaisten toimintaa. Se on osa sähköistä rikosprosessiketjua, johon liitetään niin Poliisin, oikeusministeriön, Rajavartiolaitoksen, Tullin kuin Puolustusvoimien tietokantoja.

Hanke on laaja myös kilpailutusten näkökulmasta. Toukokuussa 2015 tehdyn kilpailutuksen perusteella valittiin kaksi toimittajaa järjestelmän käyttöönoton ensimmäisen vaiheen toteuttajiksi. VITJAan liittyy useita kilpailutuksia vuoteen 2018 saakka, jolloin järjestelmän on määrä valmistua.

Asiantuntemusta kilpailuttamiseen

Hanselin asiantuntijapalveluita hyödynnettiin koko kilpailutusprosessin ajan, muun muassa tarjouspyynnön tekemisessä ja tarjousten arvioinnissa. Kilpailutuskonsultti ja lakimies olivat mukana pohtimassa, mikä on järkevä tie kilpailuttaa ja asettaa laatuvaatimuksia.

– Hansel varmisti, että kaikki menee hankintalainsäädännön mukaisesti. Lisäksi he auttoivat kilpailutusmateriaalien laatimisessa, hankejohtajana toimiva poliisitarkastaja Mika Pasanen kertoo.

Poliisihallitukselta yhteistyössä oli mukana kolmesta kuuteen henkeä kerrallaan, tarpeen mukaan. Yhteistyö Hanselin kanssa toi myös tarkennusta organisaation omiin hankintamenettelyihin.

– Hankintahenkilöstöresurssimme ovat rajalliset, joten tarvetta auttaville käsille oli, Pasanen toteaa.

Pasasen näkemyksen mukaan yhteistyö Hanselin kanssa oli hyödyllistä ja tehokasta.

– Pystyimme arvioimaan ennalta erilaisia skenaarioita ja pääsimme menestyksekkääseen lopputulokseen, ilman valituksia markkinaoikeuteen.

Hanselin kokeneet julkisten kilpailutusten asiantuntijat saavat Pasaselta kiitosta, mutta hän korostaa myös hankintayksikön panosta.

– Kotitehtävät täytyy tehdä hyvin. Hyvä hankinta edellyttää omien resurssien tuntemista. Täytyy olla kirkkaana mielessä, mitä ollaan hankkimassa. Lisäksi Hanseliin kannattaa ottaa ajoissa yhteyttä, hän vinkkaa.