Henkilöstötilastot

Yhtiö on solminut kahdeksan uutta työsuhdetta vuoden 2015 aikana. Työsuhteista viisi solmittiin miesten ja kolme naisten kanssa. 75 prosenttia uusista työntekijöistä oli 30-vuotiaita tai nuorempia, 25 prosenttia kuului 31–39-vuotiaiden ikäryhmään.

Viisi henkilöä rekrytoitiin määräaikaisiin työsuhteisiin, kolme vakituisiin työsuhteisiin. Määräaikaisten työsuhteiden perusteena on pääosin vakituisten henkilöiden perhevapaat. Lisäksi Hanselissa työskentelee kesäisin ja kiirehuippuina opiskelijoita tuntityöntekijöinä.

Vuodesta 2015 alkaen henkilöstötilastojen sukupuolijakauma, ikäjakauma ja työsuhteiden keskimääräinen pituus on esitetty koskien kaikkia tilikauden lopussa voimassaolleita työsuhteita. Aikaisempina vuosina nämä on esitetty tilikauden lopussa voimassaolleita kokoaikaisia työsuhteita koskien. Laskentatavan muutos ei vaikuta olennaisesti henkilöstöä koskeviin tunnuslukuihin.

Henkilömäärä

2015 2014 2013 2012 2011
Henkilömäärä tilikauden lopussa (HTV) 74 77 73 71 66
Henkilömäärä keskimäärin tilikauden aikana (HTV) 73 75 71 69 63
Voimassa olevia työsuhteita yhteensä 31.12. 76 80 79 78 77
Voimassa olevista työsuhteista vakituisia 31.12. 74 77 77 73 69
Voimassa olevista työsuhteista määräaikaisia 31.12. 2 3 2 5 8
Kokoaikaisia määräaikaisia työsuhteita 31.12. 2 1 2 4
Osa-aikaisia määräaikaisia työsuhteita 31.12. 2 1 1 3 4
Kokoaikaisia työsuhteita (määräaikaiset ja vakituiset) 31.12. 74 79 78 75 73
Äitiys-/hoitovapaalla keskimäärin 1 2 4 5 7
Vakituiset työsuhteet 31.12., % 97,4 96,2 97,5 93,6 89,6
Määräaikaiset työsuhteet 31.12., % 2,6 3,8 2,5 6,4 10,4

Hanselissa on lain vaatima tasa-arvosuunnitelma, jossa esitetään toimenpiteet tasa-arvon varmistamiseksi ja syrjinnän estämiseksi. Yhtiössä seurataan naisten ja miesten sijoittumista eri tehtäviin sekä palkkojen kehittymistä ja palkkaeroja.

Sukupuolijakauma


Katso aiemmat vuodet »

2012 2011
Miehet 33 32
Naiset 42 41

Työsuhteiden keskimääräinen pituus

Työvuosia 2015 2014 2013 2012 2011
40 tai yli 2 5 5 3 3
30–39 3 3 4 6 6
20–29
10–19 15 9 6 1 1
4–9 32 33 33 33 34
1–3 19 23 24 23 18
alle vuosi 5 6 6 9 11
Henkilömäärä yhteensä 76 79 78 75 73

Ikäjakauma

 

Henkilöstön vaihtuvuus

2015 2014 2013 2012 2011
Uusia työsuhteita 8 11 12 12 14
joista määräaikaiseen työsuhteeseen 5 6 7 3 5
Päättyneitä työsuhteita 11 10 11 10 6
joista eläkkeelle siirtyneitä 3 1
Määräaikainen työsuhde päättyi 4 5 8 3 2
Irtisanoutuneiden määrä 3 4 3 7 4
Irtisanottujen määrä 1
Keskimääräinen vaihtuvuus, % 12,5 13,1 14,6 14,1 13,0
Lähtövaihtuvuus, % 14,5 12,5 13,9 12,8 7,8
Lähtövaihtuvuus, irtisanoutuneet, % 3,9 5,0 3,8 9,0 5,2

Kaikkien irtisanoutuneiden henkilöiden kanssa käydään lähtöhaastattelu, jonka tavoitteena on saada palautetta työyhteisön toimivuudesta ja kehittämisehdotuksia toiminnan parantamiseksi. Palaute käsitellään johtoryhmässä.

Sairauspoissaolot ja tapaturmat

2015 2014 2013 2012 2011
Poissaoloon johtaneiden tapaturmien lukumäärä vuodessa 4 2 5 7 1
Työaikana sattuneiden tapaturmien lukumäärä vuodessa 1 1 2 1
Kuolemantapaukset
Sairauspoissaolot (sis. sairaan lapsen hoidon), pv/HTV 9,7 9,0 6,6 9,3 8,1
Sairauspoissaolot (ilman sairaan lapsen hoitoa), pv/HTV 8,6 7,6 5,4 8,3 7,4
Lyhyet (1–3 pv) sairauspoissaolot (ilman sairaan lapsen hoitoa), pv/HTV 3,0 2,5 2,3 2,6 2,6
Sairastettu yhteensä (ilman sairaan lapsen hoitoja), HTV 2,7 2,4 1,6 2,4 2,0
Sairauspoissaoloprosentti (sis. sairaan lapsen hoidot) 4,1 3,8 2,8 3,9 3,4
Sairauspoissaoloprosentti (ilman sairaan lapsen hoitoja) 3,6 3,4 2,3 3,5 3,1
Terveydenhoitoon käytetyt varat, €/hlö/vuosi 657 721 596 669 486
Henkilöstön virkistäytymiseen käytetyt varat, €/hlö/vuosi 314 456 514 579 674

Sairauspoissaolot ovat viime vuosien aikana kasvaneet; asiaa selittää pääosin muutama pidempi sairauspoissaolo. Terveydenhoitoon käytettyjen varojen määrässä per henkilö ei ole havaittavissa suurta muutosta.