Green Office

green_officeHansel on vuodesta 2009 alkaen ollut Green Office -toimisto ja kuuluu Suomen Green Office -verkostoon, jossa on mukana 449 toimistoa 170 eri organisaatiosta. Green Office on WWF Suomen kehittämä ympäristöohjelma, jonka tarkoituksena on muun muassa vähentää toimistojen ympäristökuormitusta.

Kestävä kehitys huomioidaan Hanselin sisäisessä toiminnassa ja seuraamme säännöllisesti tunnuslukuja sähkön- ja paperinkulutuksen, matkustuksen sekä laite- ja kalustehankintojen osalta. Laskennassa on käytetty apuna WWF:n ylläpitämää ilmastolaskuria, joka on Green Office -työkalu. Päästölukuja ei ole suhteutettu liiketoiminnan tai henkilömäärän kasvuun.

Pääosa toiminnan ympäristövaikutuksista syntyy matkustuksesta, toimitilojen energiankulutuksesta ja toimistolaitteiden hankinnasta. Toimistolaitteet ja osa kalusteista uudistettiin vuoden 2014 aikana. Koska oman toimintamme aiheuttamat päästöt ovat liiketoiminnan luonteesta johtuen pienet, näkyvät nämä laite- ja kalustehankinnat selvästi vuoden 2014 päästötilastoissa.

Oman toiminnan ympäristövaikutukset

2015 2014 2013 2012 2011
Suorat vaikutukset, Hanselin oma toiminta CO2 tuhatta kg CO2 tuhatta kg CO2 tuhatta kg CO2 tuhatta kg CO2 tuhatta kg
Paperin kulutus 0,69 0,74 0,75 0,78 0,97
Tieliikenne polttoaineen kulutuksen mukaan* 40,67 46,75 42,43 46,93 35,04
Yhtiön maksamia kilometrikorvauksia vastaavat päästöt 1,57 0,23 0,32 0,52 0,36
Muu liikenne (taksiliikenne) 0,78 1,15 0,98 1,21 1,08
Lentoliikenne henkilökilometrien mukaan 34,31 38,84 24,12 42,41 33,12
Laivaliikenne henkilökilometrien mukaan 1,73 1,27 3,41 1,03
Junaliikenne 0,12 0,08 0,10 0,11 0,23
Sähkön kulutus** 13,73 15,04 12,97 11,19 9,88
Suorat vaikutukset yhteensä 93,60 104,10 85,08 103,15 81,71
Toimistolaitteiden hankinnasta syntyvät päästöt
Matkapuhelimet 2,93 1,87 0,70 0,56 0,72
Tablettitietokoneet 0,32
Kannettavat tietokoneet 13,07 0,17 0,86 1,54
LCD-näytöt 0,66 28,83 0,23 1,14 1,59
Monitoimilaitteet 1,89
Tulostimet 0,16
Kalusteet 1,12 13,37 0,42 0,89 4,78
Toimistolaitteiden ja kalusteiden hankinnasta syntyneet päästöt yhteensä 5,19 57,14 1,52 3,45 10,52
Yhteensä 98,79 161,24 86,60 106,60 92,23
*Luku on laskettu työsuhdeautojen polttoaineostojen perusteella.
**Vuonna 2015 sähkön hankinnasta 40 % on uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä valtioneuvoston periaatepäätöstä mukaillen sekä Valtion sähkönhankinnan seurantaryhmässä sovitusti. Vuodesta 2014 eteenpäin luku pohjautuu todelliseen sähkönkulutukseen, tätä aikaisemmissa sähkönkulutusluvuissa on ollut mittausvirhe.

Käytännön tietoa ja tekoja

Hanselin työntekijöille on järjestetty ympäristöasioihin liittyvää koulutusta ja intranet-sivustolla julkaistaan säännöllisin väliajoin ympäristövinkkejä eri aihepiireistä. Yhtiössä käytetään videoneuvottelutekniikkaa, jonka avulla pyritään korvaamaan matkustamista.

Henkilökuntaa kannustetaan käyttämään julkista liikennettä tarjoamalla HSL:n työmatkaseteleitä. Työsuhdeautojen CO2-päästöraja on 140 g/km.

Hansel käyttää omissa hankinnoissaan kilpailuttamiaan puitejärjestelyjä aina kun se on mahdollista ja tarkoituksenmukaista. Yhtiön oma markkinointimateriaali on pääosin sähköisessä muodossa.

Green Office -projektin myötä toimiston pienhankinnoissa on siirrytty ympäristöä vähemmän kuormittaviin ratkaisuihin. Hanselin toimistossa on muun muassa järjestetty jätteiden lajittelu kattavasti Green Office -ohjeistuksen mukaisesti.

Vuonna 2015 Hanselin käyttämän sähkön osuus ylitti valtioneuvoston periaatepäätöksessä asetetun tavoitteen uusiutuvien energialähteiden osalta.