Valtiokonsernissa tehdään tiivistä yhteistyötä

Valtiokonsernissa toimivat organisaatiot kehittävät yhteistyötään suunnitelmallisesti. Palvelukeskusten yhteistyöverkoston säännöllisiin tapaamisiin osallistuu johdon edustajia Valtiokonttorista, HAUS kehittämiskeskuksesta, Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta (Palkeet), Hanselista, Senaatti-kiinteistöistä ja Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorista.

Yhteistyön tavoitteena on ennen kaikkea valtion suorituskyvyn parantaminen. Lisäämällä yhteistyötä huolehditaan, että valtiokonsernissa ei tehdä päällekkäistä työtä ja samalla voidaan tunnistaa uusia yhteistyön muotoja. Valtion kokonaisetu on keskeisessä asemassa. Yhteistyön kautta halutaan tarjota mahdollisimman selkeät ja hyvin toimivat palvelut asiakkaille, yhden luukun periaatteella.

Palvelukeskusten johdon yhteistyöverkoston lisäksi valtiokonserniin perustettiin joulukuussa 2014 viestinnän ammattilaisista koostuva verkosto. Hanselissa järjestettyyn ensimmäiseen verkostotapaamiseen osallistui toistakymmentä viestinnän vastuuhenkilöä valtion organisaatioista. Viestintäverkoston tavoitteena on tehostaa erityisesti viestinnällistä yhteistyötä valtiokonserniin kuuluvien tahojen välillä ja tarjota foorumi, jossa yhteisiä asioita voidaan käsitellä. Verkosto jatkoi toimintaansa vuoden 2015 aikana.

 

Asiakkaat ja palvelutuottajat samassa veneessä

Valtionhallinnon asiakkaille valtiokonsernin organisaatioiden yhteistyön tiivistyminen konkretisoitui toukokuussa 2015 järjestetyssä Valtio Expossa, jossa Valtiokonttori, Hansel, Senaatti-kiinteistöt, HAUS kehittämiskeskus, Palkeet ja Valtori esittäytyvät yhteisellä messuosastolla.

Helsingin Katajanokalla järjestetyn päivän teemana oli digitalisaatio, ja aihetta monipuolisesti ja eri näkökulmista käsittelevät esitykset keräsivät salit täyteen kiinnostuneita kuulijoita. Valtiokonttorin pääjohtaja Timo Laitinen oli mielissään ennätysyleisöstä.

– Ohjelman suunnittelu on aina pientä arvaamista, mutta nyt näyttää erittäin hyvältä.

Tehokkuutta ja ennakoitavuutta valtionhallintoon

Valtion palvelutuottajien toimintakenttä on laaja, eikä päällekkäisyyksiä voi aina välttää. Ajatus yhteisestä portaalista, jossa kaikki palvelut ovat yhden sisäänpääsyn takana, houkuttelee; portaali helpottaisi asiakkaita ja vahvistaisi valtiokonsernin yhteistyötä. Hankintaprosessin eri vaiheiden seuraaminen puolestaan lisäisi ennakoitavuutta sekä vähentäisi turhia puhelinsoittoja ja sähköposteja.

– Kaikki teknologia tähän on jo olemassa. Kaikki palvelut löytyisivät yhdestä osoitteesta ja asiakkaat voisivat nähdä, miten hankintaprosessit etenevät – kuten jo nyt voi seurata postin tai verkkokaupan tilauksen kulkua, Laitinen kuvailee.

Kohti sähköistä kilpailutusratkaisua

Euroopan unioni edellyttää kilpailutusprosessin sähköistämistä vuoteen 2016 mennessä. Hansel otti sähköisen kilpailutusratkaisun käyttöönsä vuoden 2015 aikana, ja palvelua ollaan nyt laajentamassa koko valtionhallinnon käyttöön.

– Tästä tulee paljon hyötyjä niin asiakkaille kuin Hanselille. Kilpailutukset nopeutuvat, virheet vähenevät ja hyviä käytäntöjä pystytään jakamaan paremmin eri toimijoiden kesken, Hanselin toimitusjohtaja Anssi Pihkala kertoo.

Uudet työympäristöt, uudet toimintatavat

Senaatti-kiinteistöjen toimitusjohtaja Jari Sarjo korosti ihmisten osaamisen merkitystä digitalisaation edistämisessä.

– Uusien työympäristöjen käyttö edellyttää uusien työskentelytapojen omaksumista, ja tässä on keskeistä se, että järjestelmiä osataan käyttää. Tässä meillä on vielä paljon parannettavaa, Sarjo myöntää ja mainitsee ICT-ajokortin konkreettisena esimerkkinä taitojen takaamisesta.

Sarjo näkee yhteistyön muun muassa Valtorin kanssa erittäin tärkeäksi.

– Voimme kehittää toimintatapoja niin, että lopputuloksena on mobiili valtionhallinnon työntekijä, jolloin työskentely ei ole kiinni ajasta tai paikasta, hän visioi.

Valtion palvelutuottajien yhteistyöllä tähdätään suorituskyvyn parantamiseen. Uusia yhteistyön muotoja etsitään ja kehitetään jatkuvasti, jotta asiakkaiden käyttöön saadaan mahdollisimman selkeitä ja hyvin toimivia palveluita yhden luukun periaatteella. Yhteisesiintyminen välittää osaltaan tätä viestiä eteenpäin.