Ulkopuoliset työryhmät

Hanselin asiantuntijat osallistuvat säännöllisesti työryhmiin, joiden tavoitteena on muun muassa kansallisen hankintatoimen kehittäminen sekä vastuullisuuden lisääminen ja tietoturvallisuuden huomioiminen hankinnoissa.

Tärkeimmät työryhmät, joihin Hansel osallistui vuoden 2015 aikana

Työryhmä Työryhmän asettaja Tavoite
Hanko-hanke Valtiovarainministeriö Valtion hankintatoimen kehittäminen.
Commission Government Experts Group on Public Procurement (EXPP) Euroopan komissio Avustaa komissiota yhteishankintoihin liittyvän lainsäädännön valmistelussa tai politiikan suunnittelussa.
The Multi-Stakeholder Expert Group on eProcurement (EXEP) Euroopan komissio Sähköisen hankintatoimen kehittäminen.
Senaatti-kiinteistöjen ja Hanselin ohjaus- ja yhteistyöryhmät Valtiovarainministeriö Senaatti-kiinteistöjen ja Hanselin välisen yhteistyön kehittäminen.
Turvallisten ICT-hankintojen työryhmä Hanselin kokoama työryhmä Yleisesti käytettyjen palvelu- ja ratkaisuhankintojen suunnittelun ja toteutuksen tukeminen valtiokonsernissa. Tarkastelun painopisteenä ovat ICT-hankinnat sekä puolustus- ja turvallisuusklusterin erityisvaatimukset. Kokoontuu 2–3 kertaa vuodessa.
Hankintafoorumi LOGY ry Vaikuttaa suomalaisen hankintaosaamisen kehittämiseen ja jäsentensä kilpailukyvyn edistämiseen.
Valtion sähkönhankinnan seurantaryhmä Valtiovarainministeriö Valtion sähkönhankinnan seuranta.
Valtion hankintatoimen neuvottelukunta Valtiovarainministeriö Edistää vuorovaikutusta valtion hankintayksiköiden välillä ja seuraa valtion hankintastrategian toteutumista.
Suomen kansallinen puupohjaisten tuotteiden julkisten hankintojen politiikan ohjausryhmä Työ- ja elinkeinoministeriö Politiikan laadintatyön ohjaaminen asiantuntijaryhmänä.
Sähköisten hankintojen työryhmä Valtiovarainministeriö Koordinoi Suomen hankintojen sähköistämiseen liittyviä hankkeita.
Huippuostajat Tekes Edistää erityisesti pk-yritysten kehittämien tuotteiden ja palvelujen pääsyä markkinoille sekä parantaa julkisten palvelujen tuottavuutta ja vaikuttavuutta.
Kestävien hankintojen neuvontapalvelun ohjausryhmä Motiva Kestävien hankintojen edistäminen.
Innovatiivisten julkisten cleantech-hankintojen ohjausryhmä Suomen ympäristökeskus Hankkeen tavoitteena on edistää innovatiivisten cleantech-hankintojen toteutumista Suomessa. Ohjausryhmä kokoontuu muutaman kerran vuodessa.
Hankintalakiuudistuksen ohjausryhmä Työ- ja elinkeinoministeriö Hankintalainsäädännön kokonaisuudistuksen valmistelu.
Hankintalakiuudistuksen valmisteluryhmä Työ- ja elinkeinoministeriö Hankintalainsäädännön kokonaisuudistuksen valmistelu.
Valtorin ja Hanselin ohjausryhmä Hanselin ja Valtorin kokoama työryhmä Valtorin ja Hanselin välisen yhteistoiminnan edistäminen. Kokoontuu noin viisi kertaa vuodessa.
Palkeet-ohjausryhmä Hanselin ja Palkeiden kokoama työryhmä Palkeiden ja Hanselin yhteistoiminnan kehittäminen ja seuraaminen. Kokoontuu pari kertaa vuodessa.
VAHTI: Tekninen jaosto Valtiovarainministeriö Keskeiset linjaukset tietoturva-asioihin erityisesti silmällä pitäen julkisia hankintoja.

Työryhmätyöskentelyn lisäksi Hansel antaa asiantuntijalausuntoja, jotka liittyvät valtion hankintatoimeen ja sen kehittämiseen.