Tapahtumia asiakkaille ja sopimustoimittajille

Hanselin palvelulupaus, joka on suunnattu kaikille sidosryhmille, on ”Teemme yhdessä onnistuneita hankintoja”. Onnistuneen lopputuloksen varmistamiseksi Hansel pyrkii tekemään hyvää yhteistyötä asiakkaiden, toimittajien ja muiden sidosryhmien kanssa.

Asiakas- ja toimittajanäkökulmat huomioidaan kilpailutusprosessin yhteydessä ja lisäksi varmistetaan, että yhteistyö on toimivaa myös sopimuskauden aikana. Yhteistyötä kehitetään muun muassa järjestämällä tapahtumia ja tilaisuuksia, jotka ovat suunnattuja asiakkaille, sopimustoimittajille ja muille sidosryhmille.

Hansel ja Valtori järjestivät yhdessä ICT-päivän

Perinteinen ICT-päivä houkutteli suuren osallistujajoukon, kun Wanhaan Satamaan saapui lähes 300 asiakasta.

IT-puitejärjestelyiden palvelut ja tuotteet olivat kattavasti esillä, tapahtumaan osallistui yli 40 sopimustoimittajaa.

Seminaariesityksissä pohdittiin Hanselin ja Valtorin yhteistyön malleja, ja vilkas keskustelu jatkui organisaatioiden yhteisellä osastolla. Asiakkaat pääsivät kysymään Hanselin ja Valtorin rooleista ja hankintakäytännöistä myös sopimustoimittajilta.

Sopimustoimittajien osastoilla asiakkaat pääsivät tutustumaan uusimpiin tuotteisiin ja palveluihin. Päivä tarjosi myös hyvät mahdollisuudet verkostoitumiseen. ICT-päivän seminaariesitykset olivat antoisia paitsi asiakkaille myös toimittajille.

Matkustuksen iloa ja kohtaamisia

Helsingin Wanhassa Satamassa riitti Runebergin päivänä vipinää, kun HanselForum Matkustuksen ABC -päivä kokosi lähes 250 asiakasta ja 50 sopimustoimittajaa matkustuksen puitejärjestelyiden äärelle.

Uudistunut tapahtuma tarjoili kävijöille tuhdin tietopaketin matkustuksen puitejärjestelyistä sekä alan uusista tuulista. Seminaarisalissa kuultiin myös, miten digitalisoituminen vaikuttaa paitsi matkustamisen myös hankintojen tekemisen kannalta.

Matkustuksen ABC -päivässä tavattiin tuttuja ja luotiin uusia kontakteja. Asiakkaille oli varattu runsaasti aikaa vaihtaa keskenään hyviä matkahallinnon käytäntöjä ja tutustua näytteilleasettajiin.

Asiakkaat ja sopimustoimittajat kiittelivät tilavalintaa ja kiertelylle varattua aikaa. Kasvokkain tapaaminen on arvossaan. Matkustuksen puitejärjestelyiden lisäksi edustettuina olivat myös autonvuokraus- ja minileasingpalveluiden sekä maksamisratkaisun puitejärjestelyt.