Hankintalaki uudistuu

Euroopan unionin valmistelemat uudet hankintadirektiivit hyväksyttiin helmikuussa 2014. Hansel osallistui tiiviisti kansallisen lainsäädännön uudistamista valmistelevaan työhön, jota tehtiin hankintadirektiivien hyväksymisen jälkeen.

Yhtiön asiantuntijat osallistuivat hankkeen ohjaus- ja valmisteluryhmiin sekä sihteeristön tekemään työhön. Hankintalakia koskeva hallituksen esitys annetaan eduskunnalle vuoden 2016 keväällä, ja uusi hankintalaki tulee todennäköisesti voimaan syksyllä 2016.

Lakiuudistus tarkoittaa hankintalainsäädännön kokonaisuudistusta. Hanselin kannalta merkittävimmät muutokset liittyvät hankintamenettelyjen ja käytännön kilpailutusprosessin uudistuksiin, sähköisiin hankintamenettelyihin sekä yhteishankintayksiköiden asemaan ja puitejärjestelyihin liittyviin täsmennyksiin.

Lakiuudistuksen myötä myös ympäristö-, innovatiivisuus- ja sosiaalisiin näkökohtiin sekä pk-yritysten asemaan tullaan kiinnittämään yhä enemmän huomiota. Viranomaisille ja kunnille haluttaisiin nykyistä paremmat mahdollisuudet ottaa huomioon hankintojen laatu ja se, että ne tukevat esimerkiksi työllisyyttä, työoloja, terveyttä ja ympäristönsuojelua.