Avoimuus ja sidosryhmäviestintä

Hanselin viestinnän periaatteita ovat avoimuus, johdonmukaisuus ja oikea-aikaisuus. Viestinnässä huomioidaan yhtiön strategiassa linjatut vastuullisuuden periaatteet.

Johdonmukaisen viestinnän tavoitteena on muun muassa ylläpitää yrityskuvaa, jossa korostetaan monipuolista asiantuntijuutta. Tavoitteena on myös pitää yhtiön työnantajakuva houkuttelevana ja mielenkiintoisena.

Perinteisten viestintäkanavien lisäksi Hansel hyödyntää sosiaalisen median työkaluja. Twitterin, LinkedInin ja YouTuben avulla voidaan tehokkaasti välittää tietoa omasta toiminnasta ja saada reaaliaikaista palautetta asiakkailta, toimittajilta ja muilta yhteistyökumppaneilta.

Hansel julkaisi verkkosivuillaan elokuussa 2015 blogin, jonka tavoitteena on tarjota lisätietoa yhteishankinnoista ja taustoittaa toimintaa entistä laajemmin. Noin viikon välein julkaistujen blogitekstien aiheet ovat käsitelleet muun muassa kilpailutusten tekemistä, innovatiivisuutta, digitalisaatiota ja vastuullisuusviestintää. Syksyn aikana julkaistiin 18 blogikirjoitusta, joita oli käyty vuoden loppuun mennessä lukemassa noin 4 000 kertaa.

Blogin kirjoittajina toimivat Hanselin asiantuntijat, kuten muun muassa yhtiön kilpailutuskonsultit, lakimiehet, asiantuntijat sekä myynnin ja viestinnän ammattilaiset. Blogi tarjoaa mahdollisuuden myös keskusteluun ja kommenttien antamiseen.

Sosiaalisen median palvelujen kautta pyritään myös parantamaan asiakaspalvelua ja tiedonvälitystä tarjoamalla vuorovaikutteisia kanavia sidosryhmillemme. Vastauksen tai tiedon julkistaminen sosiaalisessa mediassa voi parhaimmillaan palvella satoja asiakkaita ja sidosryhmätahoja. Sosiaalisen median kanavia käytetään tarvittaessa myös kriisiviestinnässä.

Yhtiön sisäinen intranet-sivusto uudistettiin kokonaisuudessaan vuoden 2015 aikana ja uusi sivusto otettiin käyttöön joulukuussa 2015. Samalla yhtiössä siirryttiin hajautettuun ylläpitomalliin, jonka tavoitteena on tehostaa yhtiön sisäistä viestintää.

Tiedottaminen, julkisuus ja salassapito

Hanselin toiminta on läpinäkyvää ja yhtiö tiedottaa avoimesti toimintaansa liittyvistä asioista. Kilpailutusten kaupallisen onnistumisen ja syrjimättömän toteuttamisen varmistamiseksi on tarjouskilpailuihin liittyvät asiat pidettävä kilpailutusten aikana salassa. Tarjouskilpailuun osallistuville annetaan tietoja vain hallittuja käytäntöjä noudattaen.

Asiakirjojen luovuttamisessa noudatetaan ohjeistusta, jossa huomioidaan Hanselin, sen asiakkaiden ja toimittajien luottamuksellisten tietojen suojaaminen.